Om

Svensk Förening För Röntgensekreterare


SFFR är en yrkesförening som bildades 2004, då främst för att röntgensekreterare liksom övriga yrkesgrupper inom röntgen skulle få delta i Röntgenveckan. Villkoret för att få delta med egna riktade föreläsningar var att finnas som egen organisation, det vill säga en egen förening med egen budget.

Tidigare hade röntgensekreterarprogram tagits fram till Röntgenveckorna i Örebro 2002 och Norrköping 2003 men då inte med eget mandat. Inför Röntgenveckan 2004 fick vi, som villkor för att vi skulle få delta i fortsättningen, uppdraget att bilda en yrkesförening.

Vi tror att en yrkesförening för röntgensekreterare kan bidra till att synliggöra röntgensekreterarna och lyfta fram deras kompetens och arbetsuppgifter. Med den ständigt pågående tekniska utvecklingen förändras röntgensekreterarnas arbete och vi vill inom organisationen skapa ett fungerande nätverk där röntgensekreterarna kan diskutera lösningar på gemensamma frågor.

Tillsammans blir vi starkare och kan stötta och inspirera varandra – därför inbjuder vi alla röntgensekreterare att bli medlemmar i SFFR. Vi tror att ett levande nätverk där vi röntgensekreterare skapar kontakt mellan varandra är ett bra sätt att synliggöra och utveckla yrkesrollen.


Välkomna till SFFR!