Framtiden

Föreningens framtid?


Många i nuvarande styrelse har flaggat för avgång under årsmötet 2021.
För att föreningen ska finnas kvar,
krävs att vi har
intresserade medlemmar som vill ta på sig
 dessa olika styrelseuppdrag:


Ordförande • Sekreterare • Kassör • Webbansvarig • Ledamot.

 
 
Föreningen bör kvarstå för att kunna medverka på bl.a. Röntgenveckan
Föreningen kan läggas ned
 
Ja
Nej