Hem

Välkommen till

Svensk Förening För Röntgensekreterare


SFFR är en yrkesförening som bildades 2004, främst för att medicinska sekreterare på röntgenavdelningar liksom övriga yrkesgrupper inom röntgen ska få delta i Röntgenveckan. Villkoret för att få delta med egna riktade föreläsningar är att finnas som en egen organisation, det vill säga en egen förening med egen budget.


Tillsammans blir vi starkare och kan stötta och inspirera varandra – därför inbjuder vi alla röntgensekreterare att bli medlemmar i SFFR, vårt eget nätverk. Vi tror att ett levande nätverk där vi röntgensekreterare skapar kontakt mellan varandra är ett bra sätt att synliggöra och utveckla yrkesrollen.


Välkomna till SFFR!AKTUELLTRöntgenveckan v. 38, 2020, i Örebro - är Inställd!

 

Med anledning av att Röntgenveckan 2020 i Örebro, vecka 38, har ställts in på grund av Covid 19, så kommer även vår förenings årsmöte att ställas in, då det i föreningens stadgar står att årsmötet skall äga rum i samband med röntgenveckan.

 

Styrelsen för föreningen har samrått och samtliga styrelseledamöter och suppleanter har meddelat att de kvarstår i styrelsen fram till nästa års årsmöte på Röntgenveckan 2021.

 

Styrelsen planerar att under hösten träffas under två dagar för att gå igenom föreningens fortsatta arbete och rekrytering av styrelseledamöter/suppleanter till styrelsen samt även rekrytering av medlemmar, som är en mycket viktig punkt. Styrelsen kommer även ha styrelsemöten under tiden 2020/2021 fram till årsmötet. De flesta via länk, för att spara in på miljö- och rese-/boende kostnader.

 

Det är av yttersta vikt att vi har kvar vår förening och styrelse, för utan den kan vi inte anordna något program på Röntgenveckan, vilket vi i styrelse anser är en viktig del i utbildnings- och marknadsförings syfte.

 

Vi hoppas att ni stödjer oss i ovan beslut och arbete och ni får gärna höra av er till oss med idéer kring rekrytering av nya medlemmar/styrelseledamöter/suppleanter, men även ämnen till Röntgenveckan 2021. Vi har inte lyckats genomföra någon utbildning för er medlemmar i år heller, vilket vi beklagar, och önskan finns även här att ni hör av er till oss med uppslag och idéer till eventuella framtida utbildningsinsatser i föreningens regi.

 

Styrelsen vill också skicka en önskan om skön, varm och Glad Sommar, trots de restriktioner som finns med anledning av Covid 19.Röntgenveckan 2021 planeras i Örebro v. 36.Vi finns på Facebook!


Sök under grupper på namnet: "SFFR Svensk förening för röntgensekreterare".
Gå med och sprid gruppen bland dina kollegor så kan vi få den lite mer levande.


Copyright © All Rights Reserved  Svensk Förening för Röntgensekreterare 2018